Rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny
Rámeček 1

Významná národní kulturní památka byla postavena kolem poloviny 11. století jako součást důležité hraniční přemyslovské pevnosti na řece Dyji za vlády Břetislava I. Nejpravděpodobněji r. 1134 byla přestavěna knížetem Konrádem II., správcem znojemského údělu. Tehdy byla vyzdobena ojedinělým cyklem fresek panovníků z rodu Přemyslovců zobrazujícím také známou pověst o povolání Přemysla Oráče poselstvím kněžny Libuše na knížecí stolec do Prahy, která ideově vyrůstala ze spodního pásu s obrazy Zvěstování, Navštívení P. Marie, Narození Vykupitele a dalšími biblickými náměty. Ztvárnění legendy tak zdůvodňovalo panovnickou moc Boží vůlí. Památky nejen českého, ale také evropského kulturního dědictví je zpřístupněn podle zvláštních pravidel s ohledem na klimatické podmínky.

Aktivity v místě: Poznávací, Vycházková, Cykloturistika, Pěší turistika

Typ objektu: Tvrze, Turistické cíle, Hrady a zámky

Kliknutím na odkazy budou zobrazeny všechny objekty daného typu nebo nabízející daný typ aktivity.

Ubytování a stravování v okolí

Šatov - Informační střediska, Kostely, Kaple
Znojmo - Informační střediska, Hrady a zámky, Chráněná území, Turistické cíle, Církevní památky, Restaurační, stravovací zařízení
Jevišovice - Hrady, Turistické cíle, Kostely
Miroslav - Zámky, Kostely
Vranov nad Dyjí - Informační střediska, Zámky, Národní parky, Turistické cíle, Přírodní zajímavosti, Vodní toky, Restaurační, stravovací zařízení
Oslavany - Města, Zámečky, Církevní památky
Vodní elektrárna Dalešice - Informační střediska, Turistické cíle, Vodní a jaderné elektrárny

Zajímavá místa v okolí

Dům umění - Historické budovy
Malovaný sklep Šatov - Turistické cíle, Historické památky
Minoritský klášter - Turistické cíle, Kláštery, Archeologická naleziště
Premonstrátský klášter Znojmo - Církevní památky, Kláštery
Znojemský hrad - Hrady a zámky, Turistické cíle, Historické památky
Cyklostezka Mikroregionem Moravia - Turistické cíle, Vodní plochy, Cyklostezky, Dráhy pro in-line bruslení, Léto 2012, Cyklostezky ČEZ
Tvrz Boskovštejn - Tvrze
Větrný mlýn Lesná - Historické památky
Vodní mlýn Slup - Turistické cíle, Technické památky
Zámek Jevišovice - Zámky