Znojemský hrad

Znojemský hrad
Rámeček 1

Díky příhodné poloze byla ostrožna nad soutokem Dyje s potokem Gránicí osídlena již od konce mladší doby kamenné (asi 4200 př. n. l.) a kolem poloviny 10. století jsou zde stopy raně středověkého osídlení. Přemyslovec Břetislav I. zde buduje ve 40. letech 11. století zeměpanský hrad, který měl s věncem pevností na Dyji zabránit dalším územním ztrátám Moravy. Z bohatých dějin královského hradu si připomeňme,že podle zprávy z r. 1146 měl být již kamenný, město v předhradí je povýšeno r. 1226 na královské, r. 1437 zde umírá císař Zikmund, r. 1682 zde bylo přijato Obnovení zřízení zemské pro Moravu.

Aktivity v místě: Cykloturistika, Pěší turistika, Poznávací, Vycházková

Typ objektu: Hrady a zámky, Turistické cíle, Historické památky

Kliknutím na odkazy budou zobrazeny všechny objekty daného typu nebo nabízející daný typ aktivity.

Ubytování a stravování v okolí

Šatov - Informační střediska, Kostely, Kaple
Znojmo - Informační střediska, Hrady a zámky, Chráněná území, Turistické cíle, Církevní památky, Restaurační, stravovací zařízení
Jevišovice - Hrady, Turistické cíle, Kostely
Miroslav - Zámky, Kostely
Vranov nad Dyjí - Informační střediska, Zámky, Národní parky, Turistické cíle, Přírodní zajímavosti, Vodní toky, Restaurační, stravovací zařízení
Oslavany - Města, Zámečky, Církevní památky
Vodní elektrárna Dalešice - Informační střediska, Turistické cíle, Vodní a jaderné elektrárny

Zajímavá místa v okolí

Dům umění - Historické budovy
Malovaný sklep Šatov - Turistické cíle, Historické památky
Minoritský klášter - Turistické cíle, Kláštery, Archeologická naleziště
Premonstrátský klášter Znojmo - Církevní památky, Kláštery
Rotunda sv. Kateřiny - Tvrze, Turistické cíle
Cyklostezka Mikroregionem Moravia - Turistické cíle, Vodní plochy, Cyklostezky, Dráhy pro in-line bruslení, Léto 2012, Cyklostezky ČEZ
Tvrz Boskovštejn - Tvrze
Větrný mlýn Lesná - Historické památky
Vodní mlýn Slup - Turistické cíle, Technické památky
Zámek Jevišovice - Zámky